აქტივობების ხაზი (მხიარული სტარტები) IIIა vs IIIბ კლასი