ემპათიის მიმართულება ➡ “მე და ჩემი უფლებები”

“მეტი ვიდრე სკოლა” – ემპათიის მიმართულება ➡
“მე და ჩემი უფლებები” 🤩 IIა კლასი
I კლასი