ვიზიტი ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმში – VII კლასი