ვირჩევ პროფესიას

🟡 სკოლის მიერ შეთავაზებული, არჩევითი საგნის – “ვირჩევ პროფესიის” პროგრამა, ითვალისწინებს სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლების მოწვევას, რომლებიც მოსწავლეებს აცნობს პროფესიის დადებით მხარეებს, მის სპეციფიკას, რეალურ პირობებში არსებულ სიძნელეებს და გამოწვევებს.

🔹აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოსწავლეებს შეხვდა, 💻IT – ის სპეციალისტები : ვანო მიქაძე და ნოდარ ხვიბლიანი, შპს OnixSafety- ის კომპანიის წარმომადგენლები