ვირჩევ პროფესიას

🟡 სკოლის მიერ შეთავაზებული, არჩევითი საგნის – “ვირჩევ პროფესიის” პროგრამა, ითვალისწინებს სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლების მოწვევას, რომლებიც მოსწავლეებს აცნობს პროფესიის დადებით მხარეებს, მის სპეციფიკას, რეალურ პირობებში არსებულ სიძნელეებს და გამოწვევებს.
🔹აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოსწავლეებს შეხვდა, შორეული ნაოსნობის კაპიტანი – ბატონი ზაზა მახარაძე 👨🏻‍✈️🚢⚓️