თემა: თანამშრომლობა 🤝 2ა-2ბ კლასი

ემპათიის მიმართურლება – თემა: თანამშრომლობა 🤝 2ა-2ბ კლასი  👦👧 ბავშვებმა გამოსცადეს საკუთარი თავი, შეუძლიათ თუ არა თანამშრომლობა. შეთანხმება და ერთანირი ფერებით გაფერადება 🔴🟠🟡🤝🟢🔵🟣