კითხვის საათი

🔸მე-2 კლასში წიგნიერების დონის ამაღლება მნიშვნელოვანი პროცესია.

🔹კითხვის საათი მიზნად ისახავს:👇🏻

👉🏻წაკითხულის გაგება-გააზრებას;

👉🏻კითხვის ეფექტური სტრატეგიების დაუფლებას.

🔸ტექსტის წაკითხვამდე მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა პროვოცირება და სათანადო განწყობის შექმნა.

📚მოსწავლეებმა წაიკითხეს იგავ-არაკი ,,ხარბი ქორი”.