კომიქსი

🟡🎨კომიქსი- ნახატებისა და ტექსტისგან შექმნილი გამოსახულებაა, სადაც პერსონაჟები ერთმანეთს ესაუბრებიან. 🔹პირველკლასელებისთვის საკმაოდ საინტერესო და სახალისო აღმოჩნდა მასზე მუშაობა.

👦🏼 მოთხრობა – “კეთილი სანდრო” შეაჯამეს კომიქსის სახით და კლასელების წინაშე წარმოადგინეს პრეზენტაცია.