კომპლექსური დავალება ბუნებაში – “საცხოვრებელი გარემოს მოდელირება”