კომპლექსური დავალება მათემატიკაში IVა-IVბ კლასები – “ატრაქციონები”