კონკურსი – ნარჩნებისგან გამოყენებითი ან დეკორატიული ნივთების დამზადება

♻ ნარჩენები ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, რომლის დიდი წილი ნაგავსაყრელზე ხვდება. თუმცა, ნარჩენი ყოველთვის არ უდრის ნაგავს. იგი რესურსია, რომლის გამოყენებაც ხელახლა შეგვიძლია.
♻ რამდენი ნივთი ცვდება თქვენს ხელში ყოველწლიურად ფიზიკურად ან მორალურად? გიფიქრიათ მათ შეკეთებაზე ან მეორეულ რესურსად გამოყენებაზე? და თუ არა, მაშინ, დროა იფიქრო!
❗ 🌎 სკოლა თაობა გთავაზობთ მონაწილეობაა მიიღოთ კონკურში, რომლის მთავარი პირობაა – ნარჩენი რესუსრსებისგან გამოყენებითი, ან დეკორატიული დანიშნულების ნივთების დამზადება. გადაახარისხე ნარჩენი. გამოიყენე ხელახლა, როგორც უკვე არსებული რესურსი. ამით შენ ხელს შეუწყობ დედამიწის რესურესების დაზოგვას და რაციონალურად გამოყენებას.
🌎 კონკურსში მონაწიელეობის მიღება შეუძლიათ V – XI კლასის მოსწავლეებს (როგროც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად). ნამუშევრების წარდგენის ბოლო ვადაა 20 აპრილი.