მათემატიკაში მე-2 კლასის მოსწავლეებმა წყვილებში იმუშავეს სხვადასხვა ტიპის ამოცანების, თავსატეხებისა და პრაქტიკულ სავარჯიშოებზე .

წყვილებში მუშაობა არის თანამშრომლობითი სწავლების ერთ-ერთი ფორმა, როდესაც ორი მოსწავლე ერთად მუშაობს საერთო მიზნის მისაღწევად ✔️🎯