მე-10 კლასის მოსწავლეების მონაწილეობით გაიმართა ლიტერტურული სამსჯავრო:,, მართალი სამართალი” თუ ,, უბრალო სისხლი”

🏫👩🏻‍⚖️ იმიტირებულ სასამართლო პროცესზე მათ მოირგეს ,, ვეფხისტყაოსნის” გმირების, მოსამართლისა და ნაფიც მსაჯუთა როლი.გაიაზრეს, რომ ლიტერატურა ადამიანურ ემოციებთანაა დაკავშირებული, რომელიც განარჩევს კარგსა და ცუდს.

✔️ სწორედ, სოციალური პროცესები განაპირობებს ემოციებს, რომლის მართვაც ესოდენ მნიშვნელოვანია