მოსწავლეებს ჩაუტარდათ ახალი საგანმანათლებო პროგრამა – ბერძნული კოლონიზაცია და კოლხეთი