მხიარული ქიმია

სკოლა თაობაში თეორიული ცოდნა მყარდება პრაქტიკული სამუშაოთი.

სკოლა თაობა აღჭურვილია ქიმიის, ბიოლოგიის და ფიზიკის ლაბორატორიებით, სადაც ტარდება პრაქტიკული მეცადინეობები.

სკოლა თაობის მე-10ა და მე-10ბ კლასის მოსწავლეებმა ჩაატარეს ღონისძიება ,,მხიარული ქიმია”, სადაც მოახდინეს ქიმიური ექსპერიმენტები საყოფაცხოვრებო საშუალებებით. 

იხილეთ ვიდეო ,,მხიარული ქიმიიდან” 👉 ვიდეო რგოლი