პრეზენტაცია თემაზე : International Organizations(საერთაშორისო ორგანიზაციები).