პრეზენტაცია თემაზე:Global Concerns(მსოფლიო,გლობალური პრობლემები).