საბჭოთა ოკუპაციის დღე

🇬🇪✊1921 წლის 25 თებერვალი – საბჭოთა ოკუპაციის დღეა, რომლის შესახებაც თაობელებმა გააკეთეს ისტორიული მიმოხილვა და გაავლეს პარალელები დღევანდელობასთან 🇬🇪✊