სადამრიგებლო საათი: მეგობრობა, რა თვისებები უნდა ჰქონდეს ნამდვილ მეგობრებს

🔹 აქტივობა: ,,მე მომწონს რომ შენ..”

👉🏻 აქტივობის შესასრულებლად გამოვიყენეთ ძაფის გორგალი თამაში ,,აბლაბუდა”🧶

🎯 მიზანი: ერთმანეთის პოზიტიური თვისებების დანახვა და თვითშეფასების ამაღლება.