სადამრიგებლო საათი – სასკოლო ნივთები

🔹 როგორც ვიცით 🖌️ კალმის პრობლემა, საკმაოდ აქტუალურია საგაკვეთილო პროცესზე, ამიტომაც თინა მასწავლებელმა გაამზადა “სასწრაფო დახმარების დაფა” , სადაც მოთავსებულია კალმები რომლებსაც საჭიროების დროს გამოიყენებენ და შემდეგ ისევ უკან დააბრუნებენ 🖌️
🔸ეს მეთოდი , მათ ასევე უვითარებთ პასუხისმგებლობის გრძნობას ( აღებული ნივთი, რომ აუცილებლად უნდა დააბრუნობ უკან, თან დაუზიანებლად )