სადამრიგებლო საათი 👩‍🏫❤️ – IIა და IIბ კლასი “ვინ მინდა გამოვიდე”