სადამრიგებლო საათი

🆕 ჩატარდა სადამრიგებლო საათი, რომლის ფარგლებშიც გვეწვია შსს თანამშრომელი-👮🏻ლია მელიქიშვილი
✔️ აქტივობის მიზანი იყო, არასულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციისა და ცნობიერების ამაღლება ⬆️
👉🏻აქტივობის ფარგლებში მოსწავლეებს მიეწოდათ ინფორმაცია მათ უფლებებსა და მოვალეობებზე, როგორც მოქალაქის ისე მოსწავლის ჭრილში.📝
სხვადასხვა სახის დანაშაულზე, მათ პრევენციაზე და ამ კუთხით მათ როლზე, როგორ და რა სახით მიიღონ მონაწილეობა უსაფრთხო გარემოს შექმნაში.☘️
❓რას ნიშნავს არასრულწლოვანი და როდის დგება პირის პასუხისგების საკითხები.
რა არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და ა.შ.
✅შეხვედრა წარიმართა როგორც სალექციო ფორმით ისე კითხვა-პასუხის რეჟიმში და მოსწავლეებს გაეცათ ამომწურავი პასუხები მათთვის საინტერესო საკითხებზე ამ მიმართულებით