საკლასო აქტივობა თემა : ტოლერანტობა

🔸ტოლერანტობა არის ადამიანის აქტიური პოზიცია, პარტნიორობა, თანაგრძობა, სხვებზე ზრუნვა. ეს ზნეობრივი და სოციალური აქტივობაა. ეს არის როგორც საკუთარი, ასევე სხვათა ღირსების დანახვა და პატივისცემა🫂