სკოლა “თაობაში” ჩატარდა შიდა სასკოლო ოლიმპიადა მათემატიკაში

🔸 კონკურსი ხელს უწყობს მოსწავლეებში სწრაფი ლოგიკური აზროვნების უნარის განვითარებასა და მათემატიკის პოპულარიზაციას ➗✖️

🔹 გამოვლინდა დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის გამარჯვებული გუნდები. მოსწავლეებს გადაეცათ სიგელები😊

ოლიმპიადის ორგანიზატორი: ეკა აბესლამიძე

#მეტივიდრესკოლა

#სკოლათაობა

#თაობელები