სკოლა, სკოლის გარემო და მნიშვნელობა

სკოლა, სკოლის გარემო და მნიშვნელობა 🏫 – პატარა თაობელების პრეზენტაცია ❤️ -IIა და IIბ კლასი