სკოლის მიერ შეთავაზებული, არჩევითი საგნის – “ვირჩევ პროფესიის” პროგრამა

სკოლის მიერ შეთავაზებული, არჩევითი საგნის – “ვირჩევ პროფესიის” პროგრამა, ითვალისწინებს სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლების მოწვევას, რომლებიც მოსწავლეებს აცნობს პროფესიის დადებით მხარეებს, მის სპეციფიკას, რეალურ პირობებში არსებულ სიძნელეებს და გამოწვევებს.
🔹აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოსწავლეებს შეხვდა, CRM systems-დამფუძნებელი – გიორგი კორძახია ( ასევე, სკოლა თაობის კურსდამთავრებული)