სკოლის მიერ შეთავაზებული, არჩევითი საგნის – “ვირჩევ პროფესიის” პროგრამა

🟡 სკოლის მიერ შეთავაზებული, არჩევითი საგნის – “ვირჩევ პროფესიის” პროგრამა, ითვალისწინებს სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლების მოწვევას, რომლებიც მოსწავლეებს აცნობს პროფესიის დადებით მხარეებს, მის სპეციფიკას, რეალურ პირობებში არსებულ სიძნელეებს და გამოწვევებს.

🔹აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოსწავლეებს შეხვდნენ:

🎦 აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტი და ტელეწამყვანი: გიორგი მიქელაძე

👮🏻‍♂️სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი – იური დვალიძე