სკოლოს თვითმმართველობის ინიციატივით, წითელი ჯვრის საზოგადების ტრენერმა – სალომე დოლიძემ ჩაატარე ტრენინგი, პირველადი სამედიცინო დახმარების თემაზე

🔴 სწავლება მიზნად ისახავდა გადაუდებელი სიტუაციების შემთხვევაში პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევისათვის საჭირო ცოდნის მიღებას.🆘