ქტივობების ხაზი მხიარული სტარტები – IIა VS IIბ კლასი