შესწავლილი გეომეტრიული ფიგურების გამოყენებით პატარა თაობელები, შეეცადნენ შეექმნათ სახლის მოდელები