ციფრული ეკონომიკის სპეციალისტის მიერ ჩატარებული ტრენინგი თემაზე ,,როგორ მივაღწიოთ მიზანს”

სკოლა ,,თაობის” ინიციატივით თბილისიდან მოწვეულ იქნა ციფრული ეკონომიკის სპეციალისტი, რომელიც ატარებს ტრეინინგებს თემებზე: ,,როგორ მივაღწიოთ მიზანს”,  ,,როგორი დავისახოთ სწორი მიზანი” და სხვ..

აღნიშნული ტრენინგი ჩაუტარდა უფროსკლასელებს, კერძოდ მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეებს. 

სკოლისთვის მნიშვნელოვანია მოსწავლეებს ასწავლოს წარმატების მიღწევისათვის საჭირო აზროვნება და გზები.