წარმოგიდგენთ : გიორგი ერისთავის პიესას – ,,გაყრა”

🔹მე-11 კლასის მოსწავლეებმა გაიაზრეს, რომ პიესა და მასში განვითარებული მოვლენები იმდროინდელ საქართველოს ასახავს.

🔸,, ლიტერატურა ეპოქის მაჯისცემაა”

🏢❌მათ დაიწუნეს სასამართლო პროცესი, შეისწავლეს თანამედროვე სასამართლოს თავისებურებები და მაყურებლის წინაშე წარადგინეს პიესა (სასამართლოს ნაწილი)

💡ეცადნენ, წარმოეჩინათ პერსონაჟების ხასიათი და თავისებურებები და მიეღოთ სამართლიანი გადაწყვეტილება ძმებს შორის ქონებრივ დავასთან დაკავშირებით.