ხელოვნების გაკვეთილზე, თაობელებმა წარმოგვიდგინეს ნატურმორტის თემასთან დაკავშირებული ნახატები