ჰოთ-დოგ რუმი

🟡🎯 სკოლა თაობის ერთ-ერთი მთავრი მიზანია, მოსწავლეებს განუვითაროს ისეთი უნარები, რომლებიც აუცილებელია კარიერული დაგეგმვის, პროფესიული ორიენტაციის და სამომავლოდ საკუთარ ქცევებზე, სოციალურ აქტივობებზე პასუხისმგებლობის აღებისთვის.

✅ აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად სკოლა თაობაში ისწავლება არჩევითი საგანი „ვირჩევთ პროფესიას’’, რომლის ფარგლებშიც 14.06.2023 წელს, ნიკორას შვილობილი კომპანია Hot Dog Room • ჰოთ-დოგ რუმი-ის გენერალურმა დირექტორმა და KFC-ი ბათუმის დირექტორმა, X და XI კლასის მოსწავლეებს ჩაუტარეს ღია გაკვეთილი(ტრეინინგი).

🟡 აღნიშნულმა კომპანიებმა შეთავაზეს საზაფხულო სამსახური სრული სახელფასე და საბონუსე ანაზღაურებით და რა თქმა უნდა შრომის კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების გათვალისწინებით ( ლოიალური სამუშაო გრაფიკი).

🟡 სკოლა თაობა მადლობას უხდის Hot Dog Room-ს და KFC-ის თანამშრომლობისთვის.

❇️ P.S. უდიდესი მადლობა თაობის საუკეთესო ბავშვებს, მათ იციან, რომ შრომა და საკუთარ ქცევაზე სოციალური პასუხისმგებლობის აღება, უმნიშვნელოვანესია მომავალი, უკეთესი ქვეყნის შექმნისთვის.