14 თებერვალს, ჩვენი სკოლის IX, X და XI კლასის მოსწავლეები ეწვივნენ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის იმუნოგენეტიკის ლაბორატორიას