ქართული

    ჩვენი სკოლა ყოველთვის გამოირჩეოდა სხვა სკოლებისგან სხვადასხვა ასპექტებით. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტია ნიშნების ობიექტურობა, ნიშნები, რომლებიც რეალურად ასახავენ მოსწავლის ცოდნას.      ყველა მშობელს სურს თავისი შვილი ყოველდღურად გამოიკითხოს და შეფასდეს ნიშნით, რაც გასაგები და მისაღები მოთხოვნაა. შესაბამისად სკოლაც და […]