ქართული

25 ნოემბერი – მადლიერების დღე — დღესასწაული, რომელსაც უმეტესად შეერთებულ შტატებსა და კანადაში აღნიშნავენ. ტრადიციულად, მას ზეიმობენ მოსავლის აღების შემდეგ ღვთისადმი მადლიერების ნიშნად. მიუხედავად რელიგიური წარმომავლობისა, ამჟამად მადლიერების დღე საერო დღესასწაულად ითვლება. […]
ემპათიის მიმართურლება – თემა: თანამშრომლობა 2ა-2ბ კლასი   ბავშვებმა გამოსცადეს საკუთარი თავი, შეუძლიათ თუ არა თანამშრომლობა. შეთანხმება და ერთანირი ფერებით გაფერადება […]
ემპათიის მიმართულება – სადამრიგებლო საათი – IIა კლასი- თემა: რა არის ვირუსი და მისგან თავის არიდება, რომლის ფარგლებშიც დამრიგებელმა წაუკითხა ბავშვებს ზღაპარი “ნიკო და ვირუსი” […]