21-ე საუკუნეში , ცხოვრება ინტერნეტის გარეშე ყველა ჩვენთაგანისათვის წარმოუდგენელია .

💻⌨️⌚️📱თანამედროვე ტექნოლოგიები ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნახტომი ,უდიდესი მიღწევაა.ტექნოლოგიურმა პროგრესმა ჩვენი ცხოვრება უდავოდ გაამარტივა -ნებისმიერ ინფორმაციას სწრაფად ვპოულობთ , გადავცემთ და ვიღებთ.თუმცა ინფორმაციის ინტერნეტში მოძიებას და გაცვლას თან სდევს კიბერსაფრთხეები ,რომლებიც თქვენი მოწყობილობისა და მასში დაცული პირადი ინფორმაციისთვის რისკებს შეიცავს. კიბერსაფრთხეები პირობითად ორ ნაწილად იყოფა :პროგრამული საფრთხეები და ინტერნეტ-თაღლითობა.

👉🏻 დროის ცვლილებასთან ერთად იცვლება შრომის ბაზარი .ქრება რიგი პროფესიები და იქმნება ახალი სპეციალობები პროფესიების არჩევის კუთხით არაერთი კვლევა ჩატარდა ,რომლის მიზანი მომავლის პროფესიების დადაგენას წარმოაგდენდა .ამერიკის შეერთებული შტატების მაქკენზის გლობალური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით პერსპექტიული მიმართულებებია: მათემატიკა და ციფრულ ტექნოლოგიები.