ქართული

განახლდა ბრეინ-რინგის ჩემპიონატის ახალი სეზონი. ბრეინ-რინგი სკოლა თაობის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ბრეინ-რინგის ჩემპიონატი ტარდება ყოველსემესტრულად, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ მოსწავლეები მე-8 კლასიდან 11-კლასის ჩათვლით. სემესტრის განმავლობაში გუნდები ყოველკვირეულად იღებენ მონაწილეობას ბრეინ-რინგში, ხოლო სემესტრის ბოლოს ორი საუკეთესო შედეგის მქონე გუნდი თამაშობს სუპერ-ფინალს, […]