ქართული

სკოლა თაობის ერთ-ერთი მთავრი მიზანია, მოსწავლეებს განუვითაროს ისეთი უნარები, რომლებიც აუცილებელია კარიერული დაგეგმვის, პროფესიული ორიენტაციის და სამომავლოდ საკუთარ ქცევებზე, სოციალურ აქტივობებზე პასუხისმგებლობის აღებისთვის. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად სკოლა თაობაში ისწავლება არჩევითი საგანი „ვირჩევთ პროფესიას’’, რომლის ფარგლებშიც 14.06.2023 წელს, ნიკორას შვილობილი კომპანია Hot […]