ქართული

ქართული მარტო ენაა?! – ქართული ქართველთ რწმენაა! ღმერთია! ბედისწერაა! ზღვა როა! – იმოდენაა! მუხრან მაჭავარიანი მასწავლებელი: მზია კვირიტიძე. […]